רפואת חירום לבעלי חיים

במרפאתנו קיים מכשור הנשמה, חמצן וציוד המתאים לצורך החייאת בעלי חיים. במרפאה ישנו כלוב חמצן לצורך טיפול צמוד בבעלי-חיים עם קשיי נשימה חמורים )תאונות דרכים, בעיות לב וכיו"ב(. וטרינר תורן בלילה ועוד.